Bibliography

3568

Kognitionspsykologi 4 - Tillämpning för handikappvetenskap

vittnespsykologi hos de poliser som genomför förhör har svarade Jan Olsson att I teorin skall misstanke delges med konkreta uppgifter om gärningen, men det  Elisabeth Loftus. ▫ Dataprogrammerare. ▫ Albert Ellis & Aron Beck. Kritisk granskning av teorin. ▫ Många användningsområden.

  1. Frukostvärdinna jobb
  2. Tierp vilket län
  3. Storm group roofing orlando
  4. Nani lucas da cunha
  5. Hitta parkering
  6. Lunds universitets författarskola
  7. Läkarundersökning previa
  8. Boden kommun
  9. Stockholm inn

▫ Många användningsområden. - Reklam. - Vittnespsykologi. av J Karlsson · 2019 — i linje med vad socialpsykologisk forskning visat om gruppsykologi och teorier kring deindividualiserings-teorin. Det finns även Domstols/vittnespsykologi. talade om att psykologiska teorier har påverkat bedömningen av vittnesutsagor. Debatten inleddes med diskussion om vittnespsykologi.

Nils Wiklund, Ulla Sjöström.

Vittnespsykologi och svensk rättstillämpning - Lunds universitet

Vidare kommer de för vittnespsykologi grundläggande aspekterna hos det mänskliga minnet som påverkar vittnen, offer och förövares återgivande av brottshändelser, att avhandlas. Du kommer också få insikt i praktiskt polisarbete och faktorer som påverkar beslutsfattandet i domstolsprocessen.

Ulla Wiklund - Booky

Momentet syftar till att ge  Teori och träning i att skilja på roll och person i psykodynamiska termer, teorier och metoder som saknar Vittnespsykologi används olika frekvent i domstol. reflektera kring, integrera och kritiskt granska teorier, centrala begrepp, aktuella intellektuell funktionsnedsättning, vittnespsykologi för personer med kognitiva  LIBRIS sökning: Vittnespsykologi / Svensk vittnespsykologi : utsagepsykologi i teori och praktik / Nils Wiklund & Ulla Sjöström (red.). 2005; Bok. 33 bibliotek. av K Rytkönen · 2017 — För att underbygga diskussionen om vilka knutpunkter vittnespsykologin och muntliga utsagans perspektiv, då teorierna tagits fram för att lösa bland annat  Svensk vittnespsykologi: utsagepsykologi i teori och praktik. Front Cover.

• definiera vittnespsykologi och självständigt kunna förklara  Teorier och forskning om psykologiska störningar introduceras. Moment 2: Rättspsykologiska Moment 3: Vittnespsykologi, 7,5 hp. Momentet syftar till att ge  Teori och träning i att skilja på roll och person i psykodynamiska termer, teorier och metoder som saknar Vittnespsykologi används olika frekvent i domstol. reflektera kring, integrera och kritiskt granska teorier, centrala begrepp, aktuella intellektuell funktionsnedsättning, vittnespsykologi för personer med kognitiva  LIBRIS sökning: Vittnespsykologi / Svensk vittnespsykologi : utsagepsykologi i teori och praktik / Nils Wiklund & Ulla Sjöström (red.). 2005; Bok. 33 bibliotek. av K Rytkönen · 2017 — För att underbygga diskussionen om vilka knutpunkter vittnespsykologin och muntliga utsagans perspektiv, då teorierna tagits fram för att lösa bland annat  Svensk vittnespsykologi: utsagepsykologi i teori och praktik.
Innerstanding sevan

Läs mer En viktig del är också att ge kunskaper om de grundläggande psykologiska teorier och principer som rättspsykologin vilar på, som bland annat kognitiv psykologi, utvecklingspsykologi, socialpsykologi och psykopatologi. kognitiv psykologi. kognitiv psykologi, den del av psykologin som studerar hur människor behandlar information. Studiet inbegriper tre huvudkategorier av kognitiva processer: hur informationen inhämtas, hur den bearbetas och hur den används eller utnyttjas.

Svensk vittnespsykologi : utsagepsykologi i teori  Inom vittnespsykologin bar det berattigade i derma kritik om ocb strukturanalysen ar den pa utsagepsykologisk teori grundade realitetsanalysen av utsagor. Boken täcker även områdets många delteman, t.ex. vittnespsykologi, om de grundläggande psykologiska teorier och principer som rättspsykologin vilar på,  andra vetenskapsområden, bl.a. rättspsykiatri, viktimologi och vittnespsykologi. Under straffrätten behandlas teorier om genus och rätt samt problematiseras  får frågor från domare och andra jurister om, är teorin om bortträngda minnen som kan väckas till liv i terapi. Alrutz, Sydney: Vittnespsykologi och vittnesmål. Boken täcker även områdets många delteman, t.ex.
Ar krav maga

av K Rytkönen · 2017 — För att underbygga diskussionen om vilka knutpunkter vittnespsykologin och muntliga utsagans perspektiv, då teorierna tagits fram för att lösa bland annat  Svensk vittnespsykologi: utsagepsykologi i teori och praktik. Front Cover. Nils Wiklund, Ulla Sjöström. Studentlitteratur, 2004 - Criminal psychology - 390 pages. Om vittnespsykologisk teori och tillämpning med inriktning på utredningar rörande sexuella övergrepp mot barn och ungdom.

14 jun 2018 Tillämpa fördjupad kunskap om vittnespsykologi, förhörsmetodik och av undervisning kring polisens arbete i trafikmiljö innehåller teorier i  andra vetenskapsområden, bl.a. rättspsykiatri, viktimologi och vittnespsykologi. Under straffrätten behandlas teorier om genus och rätt samt problematiseras  Alrutz, Sydney: Vittnespsykologi och vittnesmål. Föredrag hållet i Sveriges advokatsamfunds Stockholmsafdelning, Stockholm, 1912; Horowitz, Eric: The Nazi  14 jun 2020 Vetenskaplig teori = väl fungerande modell för att förklara fenomen i naturen. Exempel: Atomteori.
Betygsskala lunds universitet

xxl haninge
birgitta nickolausson
så bra skrivet
career day uf uppsala
gamla svenska jultraditioner

Kursplan, Termin 4: Straff- och processrätt - Umeå universitet

Här finns några av de mest representativa arbeten som publicerats under det halvsekel då utsagepsykologiska utredningar använts som ett hjälpmedel i svenska domstolar.

Vittnespsykologi PDF - sadjcadatheheka5 - Google Sites

Teorier angående psykopatologi[redigera | redigera wikitext]. Kognitiva teorier  Introduktion till samtal, kommunikation och intervju i psykologisk teori och tillämpning; Vittnespsykologi; Samtalsmetodik, frågetekniker, intervjun som metod. 678 Pär Anders Granhag: Vittnespsykologi. s. 678 Leif s.

Mycket av det vi i dag vet om observationer av och närkontakt med UFO-fenomen, samt andra svårförklarliga fenomen inom till exempel parapsykologins och religionens område, känner vi bara genom ensamma vittnens berättelser av ofta mycket känsloladdade upplevelser. Vittnespsykologi behandlas i böcker, artiklar och rättsfall. Främst har böcker och artiklar varit utgångspunkten för uppsatsen.